Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było wzmocnienie podłoża gruntowego pod płytę fundamentową budynku mieszkalnego w krótkim czasie.

Wzmocnienie podłoża pod płytę budynku

Projekt

Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod płytę fundamentową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Goździków umożliwiający przeniesienie większych obciążeń na grunt, dzięki któremu wybudowano budynek ze zwiększoną liczbą kondygnacji. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było wykonanie około 700 mb kolumn DSM w krótkim czasie. Praca była wykonywana w wykopie osłoniętym ścianą berlińską, która wymuszała wykonywanie kolumn w znacznych odstępach. Wzmocnienia pod stopy (miejscowe zagęszczenie kolumn) oraz konieczność wykonywanie prac w etapach dodatkowo utrudniało wykonanie zadania w zamierzonym czasie.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano kolumny DSM o średnicy 1000 mm o długościach około 7,5m. Wzmocnienie wykonano stosując cement o wysokiej wczesnej wytrzymałości co umożliwiło wykonanie kolumn w małych rozstawach. Wydłużono również zmianę roboczą co spowodowało zakończenie prac w planowanym terminie.

Dane projektu

Inwestor

APM konstrukcje

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

APM konstrukcje