Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było: wykonanie zabezpieczenia osuwiska za pomocą pali CFA wraz z rusztem żelbetowym. Koordynacja działań w roli Generalnego Wykonawcy, nadzór nad przebudową sieci gazowej, elektrycznej oraz wodociągowej oraz wykonanie drogi tymczasowej z płyty żelbetowych wzdłuż remontowanego odcinka.

Zabezpieczenie osuwiska

Projekt

Przedmiotowe zadanie wykonane zostało od lutego do grudnia 2020 r. Rozwiązanie projektowe zakładało wykonanie pali CFA wraz z rusztem żelbetowym oraz odbudową nawierzchni. Robotom zasadniczym towarzyszyły roboty uzupełniające tj. umocnienia rowów, przebudowa przepustu oraz przebudowa sieci elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej, gazowej oraz elektrycznej. Całość prac prowadzona była przy stałym ruchu na wcześniej przygotowanej drodze objazdowej. Inwestorem było ZDW w Krakowie natomiast projekt przygotowało biuro F.K. Projekt. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem była koordynacja wszystkich działań w roli Generalnego Wykonawcy. Poziom skomplikowania zadania dodatkowo podnosiły przebudowy wszystkich sieci: gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i wodociągowej. Dodatkowym wyzwaniem było prowadzenie robót przy ciągłym intensywnym ruchu kołowym. Całość robót zrealizowana został w terminie przy dużym zadowoleniu Zamawiającego.

Rozwiązanie

Zabezpieczenie osuwiska polegało na wykonaniu 297 szt. pali wraz z rusztem żelbetowym. Rozwiązanie typowe stosowane bardzo często podczas zabezpieczeń i stabilizacji osuwisk. Poziom trudności zadania dodatkowo podnosiła konieczność przebudowy sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej. Kompleksowe wykonanie robót polegało również na odbudowie konstrukcji podbudowy oraz warstw asfaltowych.

Dane projektu

Inwestor

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Keller Polska