Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było stworzenie powierzchni wykonanej palisady, tak aby była sucha pomimo wysokiego poziomu wody gruntowej, a duża dokładność wykonanych kolumn pozwoliła na wykorzystanie palisady jako szalunek tracony dla żelbetowych ścian kondygnacji podziemnej.

Zabezpieczenie wykopu palisadą DSM

Projekt

W ramach kontraktu podpisanego z firmą ARKDA PROJEKTY wykonano zabezpieczenie wykopu w technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro –DSM, dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z jedną kondygnacja garażową

Wyzwanie

Konieczne było zachowanie dokładności wykonawczych na poziomie ±5 cm ze względu na zachowanie szczelności oraz wykorzystanie palisady jako szalunek tracony dla żelbetowych ścian nowobudowanego budynku. 

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano kolumny DSM ø600 mm, zbrojone profilem stalowym, o maksymalnej długości 7,5 m w rozstawie co 50 cm, dla zabezpieczenia wykopu głębokości 3,7 m. Kolumny wykonywane były palownicą wyposażoną w głowicę z podwójnym padlem. 

Dane projektu

Inwestor

ARKADA PROJEKTY Sp. z o.o. Sp. kom.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

ARKADA PROJEKTY Sp. z o.o. Sp. kom.