Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu były: obudowa kolektorów, wzmocnienie podłoża gruntowego pod obiekty oraz wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy.

Zachodnia obwodnica Łodzi

Projekt

Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi to inwestycja strategiczna dla miasta Łódź. Po wybudowaniu tej części obwodnicy nastąpi znaczne zmniejszenie natężenia ruchu odbywającego się na co dzień w mieście oraz poprawi warunki życia mieszkańców Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego. Zakończenie tej części obwodnicy przewidywane jest na rok 2020. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod obiekty mostowe znajdujące się wzdłuż trasy. Dodatkowo wykonanie wzmocnienia podłoża pod płyty ochronne dla zabytkowych kolektorów znajdujących się w gruncie wymagały dużej precyzji wykonania. Dużym wyzwaniem była też znaczna liczba przerzutów z krótkimi zakresami prac.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano kolumny DSM o średnicy 1200 i 600mm o długości do ok. 9m. Precyzja wykonania wymagała dokładnego wymierzenia, ustawieni oraz kontrolowania wykonywanych kolumn. W celu zmniejszenia kosztów przerzutów korzystano z lokalnych przewoźników i wykonywano je pod koniec zmian dzięki czemu udawało się zyskać czas w postaci pełnej zmiany.

Dane projektu

Inwestor

GDDKiA

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Strabag, Budimex