Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu były: wzmocnienie podłoża pod nową kolumnę karbonizacyjną, wykonanie zbrojonych kolumn jet-grouting we wnętrzu czynnej hali produkcyjnej oraz praca w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Zakład Ciech Soda Polska S. A.

Projekt

Projekt polegał na demontażu starej kolumny karbonizacyjnej, fundamentu oraz budowa nowego fundamentu posadowionego na kolumnach jet-grouting i montaż nowej kolumny karbonizacyjnej o większej wydajności. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było wykonanie zbrojonych kolumn jet-grouting wewnętrzu istniejącej i będącej w użytkowaniu hali produkcyjnej oraz pomiędzy istniejącymi palami prefabrykowanymi. Dodatkowym utrudnieniem była bardzo ograniczona przestrzeń dostępna dla sprzętu.

Rozwiązanie

Wykonano 5 kolumn jet-grouting Ø90cm o długości 15m każda. Kolumny stanowią pośrednie posadowienie nowej kolumny karbonizacyjnej na terenie zakładu Ciech Soda Polska i współpracują z palami
prefabrykowanymi, które zostały wykonane w latach 70-tych dla posadowienia pierwotnej kolumny karbonizacyjnej. Każda z kolumn zbrojona była koszem zbrojeniowym.

Dane projektu

Inwestor

P.B.S. VEGA Sp. J.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

-