Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Kolumny DSM Wet (wykonywane na mokro)

Oferowana i rozwinięta przez naszą firmę technologia DSM (ang. Deep Soil Mixing) została wynaleziona w Japonii i jest coraz częściej stosowana na świecie do wzmacniania słabego podłoża gruntowego. Jej zastosowanie doprowadza do radykalnego poprawienia właściwości mechanicznych istniejącego podłoża gruntowego, które po wymieszaniu z zaczynem cementowym przybiera formę tzw. cementogruntu.

Wgłębne mieszanie gruntu systemu Kellera polega na wprowadzeniu w podłoże specjalnego mieszadła, składającego się z żerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i końcówki świdra z koronką. Wiercenie odbywa się bez wstrząsów i jest wspomagane wypływem zaczynu cementowego z tzw. monitora, znajdującego się na końcu żerdzi wiertniczej. Po osiągnięciu głębokości założonej w projekcie, następuje faza formowania kolumn DSM, których średnica wynosi od 60 do 160 cm. W tym czasie obracane i podciągane do góry mieszadło zapewnia równomierne wymieszanie zaczynu z gruntem.

Dla zapewnienia najlepszych efektów mieszania gruntu, proces pogrążania i podciągania mieszadła powtarza się kilkukrotnie a prędkość obrotową i prędkość posuwu mieszadła dostosowujemy do warunków gruntowych.

Skład i ilość pompowanego zaczynu dostosowuje się do wymaganych właściwości cementogruntu, biorąc pod uwagę zakładaną wytrzymałość cementogruntu na ściskanie  i/lub właściwości uszczelniające.

Kolumny DSM stosuje się do posadawiania fundamentów obiektów inżynierskich (np. podpory i przyczółki wiaduktów), jako wzmocnienie pod nasypy drogowe, fundamenty budynków, przesłony przeciwfiltracyjne oraz obudowy wykopów budowlanych. W razie potrzeby kolumny DSM zbroi się koszem zbrojeniowym lub profilem stalowym. Do chwili obecnej, w Polsce wykonano przy użyciu kolumn DSM wzmocnienie podłoża ponad 350 wiaduktów drogowych i asutostradowych.

Kontrola jakości robót w czasie ich wykonywania polega na bieżącej kontroli parametrów produkcyjnych, takich jak: długość kolumny DSM, czas wykonania, przebieg procesu mieszania (liczba cykli), prędkość obrotowa mieszadła, prędkość posuwu mieszadła, ilość pompowanego zaczynu cementowego, gęstość zaczynu cementowego.

W czasie realizacji robót ze świeżo wykonanych kolumn DSM pobierane są próbki do badań laboratoryjnych wytrzymałości cementogruntu na ściskanie, w razie konieczności ze stwardniałego cementogruntu pobiera się do badań próbki rdzeniowe.  Po zakończeniu robót wykonuje się niekiedy próbne obciążenia kolumn DSM.

Główne zalety technologii DSM:

  • wiercenie odbywa się praktycznie bez wstrząsów,
  • technologia DSM jest przyjazna dla środowiska z uwagi na stosowanie nieszkodliwych materiałów,
  • małe ilości urobku,
  • niskie koszty robót.

 

kolumny dsm dsm 1600

 

Kolumny DSM Dry (wykonywane na sucho)

 

W odróżnieniu od mieszania na mokro, które jest niezależne od poziomu wody gruntowej, mieszanie na sucho jest możliwe jedynie w gruntach o wilgotności min. 60%. Do podstawowych zalet mieszania na sucho zalicza się możliwość pracy przy niskich temperaturach, brak urobku, możliwość stabilizacji bardzo słabych gruntów (w tym organicznych), niska cena i bardzo duże wydajności.

  

Typowy zestaw do mieszania wgłębnego na sucho obejmuje stacjonarną lub samojezdną stację składowania i podawania spoiwa oraz maszynę wiertniczą do wykonywania kolumn, wyposażoną w specjalne mieszadło zamontowane na końcu żerdzi wiertniczej.

  

Wiertnice te przystosowane są do pracy w słabych i bardzo słabych gruntach, charakteryzujących się wytrzymałością na ścinanie poniżej 25 kPa (maksymalnie 50 kPa). Typowa średnica wykonywanych kolumn wynosi 60-80 cm, a głębokości do 25 m.

 

 

Spoiwo jest transportowane za pomocą sprężonego powietrza, a jego ilość jest na bieżąco rejestrowana, tak aby móc dokładnie określić zawartość spoiwa w 1 m3 kolumny. Podawanie i mieszanie suchego spoiwa z gruntem następuje w czasie wyciągania żerdzi do góry, przy przeciwnym kierunku obrotów mieszadła niż w fazie penetracji.

Do wzmacniania plastycznych glin i iłów używa się z reguły wapna niegaszonego lub cementu z wapnem, natomiast w gruntach organicznych - mieszanek z udziałem żużli wielkopiecowych. Podobnie jak dla kolumn DSM wykonywanych na mokro kontrola prowadzona jest zarówno w czasie ich wykonywania, jak i po zakończeniu. Każda kolumna posiada metrykę drukowaną przez automatyczne urządzenie rejestrujące. Po zakończeniu prac wykonuje się badania kontrolne zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie wykonawczym (np. badanie wytrzymałości na ścinanie).

 

swf1  DSM Dry - animacja  

 

Objętościowe mieszanie gruntu

Pewną odmianą mieszania na sucho jest objętościowe mieszanie gruntu (mass stabilisation). Polega ono na zastosowaniu specjalnie skonstruowanych mieszadeł, mocowanych najczęściej do koparki. Mieszanie odbywa się s kierunku pionowym lub poziomym, a mieszadła przypominają śruby okrętowe z centralnie umieszczonym otworem wylotowym dla spoiwa.

Stabilizację przeprowadza się etapami, zgodnie z zasięgiem działania maszyny, co zwykle odpowiada powierzchni od 8 do 10 m2 i głębokości 3 m. Po wprowadzeniu odpowiedniej ilości spoiwa, mieszanie jest kontynuowane w celu osiągnięcia jak najlepszego wymieszania.

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.