Po kilku latach przerwy, na zlecenie Budimex SA, mamy przyjemność po raz kolejny realizować prace na terenie nowego etapu budowy Baltic Hub. Projekt T3 obejmie nabrzeże głębokowodne o długości 717 metrów i głębokości 17,5 metra oraz plac o powierzchni 36,5 hektara. Dodatkowo inwestycja zakłada zakup 7 nowych żurawi nabrzeżnych zdolnych do obsługi największych statków świata, oraz 20 półautomatycznych suwnic RMG dla placu kontenerowego.

Jak zapowiada inwestor, otwarcie T3 dla działalności komercyjnej przewidywane jest na koniec pierwszej połowy 2024 r., a pełne zakończenie projektu na drugi kwartał 2025 roku.

W pierwszej fazie nowy terminal zwiększy zdolność przeładunkową Baltic Hub o 1,5 mln TEU do poziomu 4,5 mln TEU (kontenery 20-stopowe) rocznie. Po zakończeniu T3 Baltic Hub będzie jednym z największych terminali kontenerowych w Europie, kontynuującym obsługę krajów Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich.

W ramach prac Keller Polska wchodzić będzie:

• Instalacja ścianki szczelnej o długości do 30 m z dwóch jednostek pływających

• Wbijanie, jako elementu ścianki kombinowanej, pali rurowych średnicy 1420 mm i długości do 40 m

• Instalacja podwodnych kotew klapowych oraz ściągów dla północnej ścianki

• Instalacja podwodnych kotew klapowych oraz ściągów dla ścianki kombinowanej.

Baltic Hub (DCT Gdańsk)
Published on