Od minionego poniedziałku, 10 lipca, kierowcy Poznania mogą użytkować nowy przejazd pod torami kolejowymi w ciągu ul. Grunwaldzkiej w obu kierunkach.
Z wprowadzonego rozwiązania korzystać mogą zarówno zmotoryzowani, jak i rowerzyści.
Mieliśmy swój udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

Published on