Via Baltica to nazwa korytarza transportowego przebiegającego przez Litwę, Łotwę i Estonię, łączącego Warszawę z Helsinkami. Takie połączenie znacząco ułatwi handel między krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przez które przebiegają inne korytarze transportowe. 

Published on