"Od lat wskazywano, że przyczyną niskiej jakości robót w budownictwie, niedotrzymywania terminów zakończenia robót przez wykonawców, sporów pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego w trakcie prowadzenia robót jest wybór oferenta proponującego najniższą cenę za wykonanie zamówienia."

Published on