Czy geotechnika jest gotowa na zerową emisję? 
Celem przyjętego przez Unię Europejską pakietu „Fit for 55” jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030 roku, oraz osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej gospodarek europejskich do 2050 roku. 
Istniejące budynki, budowle oraz cały sektor budownictwa łącznie odpowiadają za 36% globalnego zużycia energii oraz aż za 39% globalnej emisji C02. Już do 2030 r. nowopowstałe obiekty powinny być zeroemisyjne, a do 2050 r. obowiązek ten obejmie wszystkie budynki Unii Europejskiej. 
Ustalony przez UE cel, ale pzede wszystkim harmonogram dojścia do neutralności emisyjnej pozostają bardzo ambitne i stanowią dla branży budowalnej niezwykłe wyzwanie. 
Na pytanie czy jesteśmy w stanie je spełnić odpowiada Lech Tomaszewski z Keller Polska w artykule na łamach najnowszego wydania magazynu Builder Polska. 
 

Zapraszamy do lektury : 

CZY GEOTECHNIKA JEST JUŻ GOTOWA NA ZEROWĄ EMISJĘ? - BUILDER POLSKA 

Czy geotechnika jest gotowa na zerową emisję?
Published on