Czy rok 2018 był dobry dla branży geotechnicznej? Jak ilość kontraktów przekładała się na zysku? Z jakimi ryzykami mierzy się polski rynek budowlany? Czego wykonawcy oczekują od inwestorów i ustawodawcy? Na te i inne pytania odpowiada Artur Gaszewski, dyrektor naczelny Keller Polska sp. z o.o., którego poprosiliśmy o opinię.

Published on