W niektórych sektorach rynku budowlanego zapotrzebowanie na prace geotechniczne wiąże się z koniecznością zastosowania maszyn o niedużych gabarytach, za to o znacznie większej mobilności. Chodzi np. o renowacje zabytkowych budynków lub modernizacje zakładów produkcyjnych, w których roboty wykonywane są w zamkniętych pomieszczeniach, w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów. Tam sprawdzi się iniekcja wysokociśnieniowa jet grouting, w grupie Keller zwana Soilcrete®.

Jet Grouting Młyn Maria
Zaplecze budowy na tle Młynu Maria
Published on