"...Musimy pamiętać aby w optymalizacji, tj. dążeniu do oszczędności, nie pójść o krok za daleko, ponieważ prace geotechniczne i fundamentowe wykonywane pod ziemią, choć niewidoczne, są decydujące dla jakości i właściwego posadowienia każdej budowli, w tym infrastrukturalnej"- zapraszamy do wywiadu z dr Jerzym Świniańskim na temat aktualnej sytuacji w branży, opublikowanym na portalu Rynek Infrastruktury

Published on