W miejscowości Okleśna (woj. małopolskie) trwa rozbudowa wałów przeciwpowodziowych na długości ponad 1,3 km. Prace obejmują 600 m lewego wału Wisły oraz wały cofkowe potoku Regulka (lewy na długości 365 m; prawy – 362 m). Zadanie to stanowi część wieloetapowego projektu nazywanego „Węzłem Oświęcimskim” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, którego celem jest ochrona przeciwpowodziowa około 12 tys. osób z powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego o powierzchni blisko 33 km2.

Published on