"Niekorzystne zjawiska geologiczne, podobnie jak atmosferyczne, potrafią zaskoczyć nie tylko drogowców. Ciekawym przykładem na poparcie tej tezy, były roboty geotechniczne realizowane w województwie lubelskim w 2021 roku. Odcinek, na którym odbywały się prace związane z iniekcją pustek krasowych, to fragment drogi ekspresowej S19, obwodnicy Janowa Lubelskiego (Janów Lubelski Północ – Janów Lubelski Południe) o długości ok. 7 km."

Published on