Trwa realizacja inwestycji, która poprawi dostępność kolejową do Portu Morskiego w Szczecinie. Aby pokonać trudności realizacyjne Keller Polska stworzył Geo-pociąg.

Published on
5 maja 2021