Trwa realizacja inwestycji, która poprawi dostępność kolejową do Portu Morskiego w Szczecinie. Aby pokonać trudności realizacyjne Keller Polska stworzył Geo-pociąg.

Geo pociąg okładka artykuł
Published on