Pandemia związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 nie mija. Dlatego, mimo że w internecie nie brak jest dobrych rad i praktyk, przypominamy najważniejsze reguły gry, które pomogą zwalczyć tego niewidocznego, ale zabójczego przeciwnika.

Published on