Z przyjemnością informujemy, iż firma Keller Polska podpisała porozumienie o współpracy z Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH.

Głęboko wierzymy, że połączenie wiedzy akademickiej i innowacyjnego podejścia do nauki uczelni Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie z naszym zarówno lokalnym, jak i globalnym doświadczeniem, a także wiedzą praktyczną nabytą na najważniejszych budowach w Polsce i na świecie, przyniesie wspaniałe efekty i przyczyni się do wykształcenia kolejnego pokolenia wybitnych geotechników.

Wzajemny transfer wiedzy i przekuwanie teorii w praktykę to nasze zadania na najbliższy czas.

Porozumienie o współpracy z uczelnią AGH
Published on