Keller Polska przez ponad 25 lat działalności uczestniczył w realizacji dziesiątek kontraktów z sektora przemysłowego, zdobywając przy tym ogromne doświadczenie. Budowa kompleksu Olefin III (ORLEN Olefins Expansion Project) w Płocku wyróżnia się zdecydowanie największą skalą inwestycji, ekstremalnie krótkim czasem realizacji robót geotechnicznych (fizyczne wykonanie prac na budowie w oparciu o szacunkowy zakres robót zaplanowano na 9 miesięcy) oraz międzynarodowym środowiskiem pracy. Zapraszamy do lektury artykułu opisującego ten projekt geotechniczny, autorstwa Krzysztofa Chojnowskiego z Oddziału Centrum.

rozmiar ma znaczenie
Published on