Konieczność budowy wielopoziomowych parkingów podziemnych w ciasnej zabudowie to problem, z którym mierzy się obecnie wiele miast. Jednym z wyzwań przy realizacji inwestycji jest konieczność zabezpieczenia napływu wód gruntowych do wykopu. Rozwiązania geotechniczne, które zostaną wykorzystane, muszą być „uszyte na miarę”. Oto przykłady z realizacji głębokich wykopów na przykładzie obiektu wielorodzinnego Horyzont Praga i budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 w Warszawie.

Published on