Ostatni piątek był kolejnym spotkaniem z uczniami biorącymi udział w naszym pilotażowym projekcie Akademia Kompetencji Keller Polska.

Dzień zaczął się od zajęć prezentujących metodologię 5S, która służy lepszej organizacji prac na naszych budowach i bazie sprzętu. Dla mniej zorientowanych w temacie- skrót 5S to Selekcja, Systematyzacja, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina. To rozwiązanie przydaje się w każdej dziedzinie życia .

W dalszej części dnia młodzież zajęła się tym, co leży dosłownie u podstaw geotechniki, a mianowicie gruntem. Zajęcia z gruntoznawstwa poprowadzone przez niezawodnego specjalistę w Keller- dr Tadeusza Brzozowskiego, obejmowały laboratoryjne badania makroskopowe gruntów, które odbyły się w zaimprowizowanym laboratorium – naszej sali konferencyjnej.

Badania takie pozwalają bez użycia aparatury, mając do dyspozycji tylko własne zmysły i odrobinę wody, określić rodzaj gruntu i jego stan, a także spoistość, barwę, wilgotność i na podstawie tabel, również inne własności .

Każdy z praktykantów otrzymał po dwie próbki gruntów spoistych i korzystając z wcześniejszego wprowadzenia i otrzymanych materiałów musiał określić wyżej wymienione właściwości. Najważniejszy dla młodych adeptów geotechniki był chyba jednak bezpośredni kontakt z gruntem, nie mylić z ziemią.

Spotkanie w ramach Akademii Kompetencji Keller Polska
Published on