Niemal 4 mln zł ma kosztować przeprowadzenie pierwszego etapu remontu zbiornika Przeworno na rzece Krynce (powiat strzeliński, woj. dolnośląskie). Remont będzie polegać na doszczelnieniu zapory czołowej na odcinku 500 m. Prace wykona firma Keller Polska sp. z o.o.

Published on