Kolejny ciekawy projekt Oddziału Południe Keller Polska.
Tym razem zadanie dotyczyć będzie:
- poprawy odpływu wód opadowych oraz ich skutecznego odprowadzenia w obszaru zlewni drogi S86 oraz terenów handlowych przylegających do drogi.
- zabudowy zbiornika stanowiącego tymczasowy magazyn wód opadowych co pozwoli na szybkie odprowadzenie wód opadowych w czasie intensywnych opadów.
- przebudowy i renowacji sieci kanalizacyjnych na obszarze węzła Agata.
Wyzwaniem z pewnością będzie m.in.  prowadzenie robót w trakcie intensywnego ruchu.

Published on