Już 15 maja rusza największa w Polsce inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach.

Tydzień Bezpieczeństwa organizowany jest przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, a wspierany przez partnerów instytucjonalnych Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA], Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), Urząd Transportu Kolejowego (UTK) oraz branżowych OSPS BHP Zarząd Główny, PIGR, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA), Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB), PZWFS, SPBT.

W tym roku X- jubileuszowa edycja akcji odbywa się pod hasłem „Stop ma moc. Uważam nie narażam” ‼️

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich pracowników budów, inwestorów, inspektorów, wykonawców i podwykonawców. Zaplanowane są setki wydarzeń, prelekcji i warsztatów, w których w poprzednich latach każdego roku brało udział ponad 30 tys. pracowników.

W ten sposób wspólnie promujemy kulturę pracy bez wypadków.

Uważam nie narażam
Published on