Właśnie wykonujemy pale i kotwy na jednym z ostatnich obiektów. Część skarp jest już gotowa i przekazana Generalnemu Wykonawcy. Do dzisiaj wykonaliśmy miedzy innymi 22 000 mb pali VDW, 22 000 mb kotew gruntowych, 130 000 mb gwoździ gruntowych oraz 21 000 mb drenów wgłebnych. Przed nami prace związane z oblicowaniem skarp i roboty wykończeniowe na murach oporowych

Węgierska Górka
Published on