W ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza–Milówka, spółka Keller Polska wykona zadania w obrębie aż 28 obiektów inżynieryjnych. Część prac, przy portalach tuneli, już zrealizowano. Roboty budowlane w obrębie inwestycji wartej około 1,38 mld zł brutto rozpoczęły się w czerwcu 2020 r., a zakończą się w sierpniu 2023 r.

Published on