Po kilku latach intensywnych prac branża geotechniczna i budowlana doczekały się wydania „Wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi”.  Zespół doświadczonych inżynierów i naukowców pod kierunkiem prof. Michała Topolnickiego (twórca pierwszego biura Keller w Polsce) i dr Bolesława Kłosińskiego przygotował pionierską, profesjonalną i kompleksową monografię wydaną przez PWN Moc wiedzy, bardzo wyczekiwaną przez projektantów, wykonawców i inwestorów. To opracowanie opisuje, wyjaśnia, porządkuje i standaryzuje wszystkie aspekty projektowania, wykonawstwa i kontroli kolumn sztywnych powszechnie stosowanych w Polsce. Upowszechnienie Wytycznych daje dużą nadzieję na poprawę jakości robót geotechnicznych oraz na uniknięcie błędów i kosztownych awarii obserwowanych w minionych latach. Wytyczne to lektura obowiązkowa i pozycja „must have” dla każdego inżyniera stykającego się z problematyką posadowienia obiektów budowlanych.

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi
Published on