Jedną z najważniejszych części każdego obiektu budowlanego są fundamenty, na których opiera się cała konstrukcja. Fundamenty obiektów średniowiecznych wykonywane były z narzutu kamiennego i posadawiane nierzadko na podłożu słabonośnym. Po latach użytkowania i w zależności od wielu czynników zaczynają one osiadać. Jeśli występują nadmierne osiadania, może dojść do uszkodzenia innych elementów budynku, a nawet do awarii czy katastrofy budowlanej. W takiej sytuacji, w przypadku niewystarczającej nośności podłoża, należy wdrożyć działania mające na celu wzmocnienie gruntu. Tego typu prace wymagają jednak ogromnej precyzji, doskonałego rozeznania problemu oraz dobrania przez wykonawcę najbardziej odpowiedniej dla danego przypadku metody zabezpieczenia. Ma to bardzo duże znaczenie w odniesieniu do każdego typu budowli, a szczególnie, jeśli mamy do czynienia z zabytkowymi obiektami.

Barczewo jet grouting
Zabezpieczenie fundamentów kościoła w Barczewie.
Published on