Wspólnie z firmą Mostostal Warszawa SA  podjęliśmy się niezwykle trudnego i ambitnego zadania polegającego między innymi na zabezpieczeniu tarasu wschodniego przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wiercąc mikropale w pozostałościach po starych kamienicach, pustkach i nasypach po odgruzowywaniu miasta po II Wojnie Światowej, zapewnimy stateczność konstrukcji całego tarasu, umożliwiając w przyszłości turystom zwiedzanie pięknego zachodniopomorskiego zamku. Wkrótce przeniesiemy się na taras północny, gdzie zapewne istniejące nasypy dostarczą nam wielu wrażeń i nowych wyzwań, jednak bazując na dotychczasowych doświadczeniach ze współpracy z Generalnym Wykonawcą i Inwestorem, żadne trudności nam nie straszne. Wypatrujcie kolejnych informacji na temat tej ciekawej, aczkolwiek niezwykle trudnej inwestycji.

Zabezpieczeniu tarasu wschodniego w Szczecinie
Published on