Świadomość konieczności ograniczenia negatywnego wpływu budownictwa na środowisko rośnie. Wytyczne europejskich organizacji oraz zmiana regulacji prawnych mają ograniczyć produkcję gazów cieplarnianych i zużycie nieodnawialnych źródeł energii. Świadome działania w tym kierunku podejmuje także Keller Polska.

Published on
28 maja 2021