Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: posadowienie stóp fundamentowych na palach CFA w niekorzystnych warunkach gruntowych oraz w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury technicznej, realizacja pali w sąsiedztwie zabytkowej estakady podsuwnicowej oraz zweryfikowano stan istniejących stóp fundamentowych (który był gorszy niż przedstawiony w ekspertyzie) i dzięki odpowiedniej reakcji zmieniono projekt posadowienia.

Bombardier Fabryczna 12

Projekt

Posadowienie stóp fundamentowych na palach CFA w ramach budowy estakady  zewnętrznej suwnicy przy ul. Fabrycznej 12 we Wrocławiu (na terenie zakładu Bombardier).

Wyzwanie

Połowa stóp fundamentowych została zaprojektowana jako wklejana do istniejących stóp zabytkowej estakady. Ze względu na zły stan techniczny istniejących stóp zaproponowano zmianę projektu posadowienia. Pale realizowane były w sąsiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego, torowiska oraz zabytkowej hali produkcyjnej – wymagana duża dokładność wykonania.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano pale żelbetowe CFA średnicy 43 cm o maksymalnej długości 9 m, zbrojone koszami o długości maksymalnej 7 m. Łącznie wykonano 73 szt. pali CFA o łącznej długości 614 mb.

Dane projektu

Inwestor

Bombardier

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Adamietz sp. z o.o.