Najważniejszymi osiągnieciami tego projektu były: bloki na wyjściu i wejściu tarczy TBM do i ze stacji, przesłony przeciwfiltracyjne, łącznik tunelowy.

Budowa II lini metra, stacje C04, C05

Projekt

Zadaniem projektu jest budowa II linii metra po zachodniej stronie Wisły, stacje C04, C05 (Wola, Bemowo).

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie iniekcji strumieniowej dla potrzeb wykonania stacji metra i tuneli. Zaprojektowano i wykonano przesłony przeciwfiltracyjne, bloki na wejściu/wyjściu tarczy do/ze stacji, łącznik tunelowy.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano przesłony przeciwfiltracyjne za pomocą brył cementogruntu o średnicy do 450 cm, długość kolumn 1,50 m, wzmocnienia na wyjściu/ wejściu tarczy TBM do/ze stacji za pomocą kolumn o średnicy do 450 cm i długości do 11,00 m, łącznik tunelowy za pomocą kolumn o średnicy do 450 cm i długości do 10,15 m. Kontrakt był realizowany w terminie od września 2019 do czerwca 2020. Zużyto 18 170 ton cementu.

Dane projektu

Inwestor

Gulermak sp. z o.o.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Gulermak sp. z o.o.