Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było zaprojektowanie i terminowe wykonanie obudowy głębokiego wykopu w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, zaprojektowanie posadowienia trzech żurawi wieżowych na stropie „0” oraz bieżąca koordynacja projektowo – wykonawcza z Inwestorem i branżą architektoniczną i konstrukcyjną.

Budynek Biurowo-Usługowy- Hotel

Projekt

Realizowany budynek hotelowy będzie składać się z 6 kondygnacji nadziemnych i dwóch kondygnacji podziemnych.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem jakie stanęło przed firmą Keller było zaprojektowanie i wykonania obudowy wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Dodatkowym utrudnieniem było występowanie w gruncie licznych pali żelbetowych, stanowiących posadowienie budynków, które w przeszłości znajdowały się na działce Inwestora.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano ściany szczelinowe grubości 60 cm i głębokości od 12 do 14 m. Na potrzeby ograniczenia napływu wód gruntowych do wykopu ściany szczelinowe zostały zagłębione w warstwy gruntów słaboprzepuszczalnych (iłów). Jako zabezpieczenia stateczności ścian szczelinowych zastosowano dwa poziomy tymczasowej stalowej konstrukcji rozparcia. Dodatkowo zaprojektowano i wykonano elementy posadowienia trzech żurawi wieżowych na stropie „0” (słupy tymczasowe oraz barety).

Dane projektu

Inwestor

Ghelamco Poland

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

nie dotyczy