W III kwartale 2018 r. Keller Polska w rejonie skrzyżowania ulic Topiel i Leszczyńskiej w Warszawie, na potrzeby budowy luksusowego apartamentowca, wykonała obudowę głębokiego wykopu w technologii ścian szczelinowych.

Topiel Ściany Szczelinowe

Projekt

Współpracę z Inwestorem przy wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania rozpoczęliśmy na etapie powstawania projektu przetargowego. Roboty geotechniczne oraz przygotowawcze obejmujące m. in. wykonanie stabilnej platformy roboczej  zostały nam zlecone bezpośrednio przez Inwestora. Generalnym Wykonawcą inwestycji została wybrana firma WARBUD S.A, która przejęła plac budowy i rozpoczęła swoje prace po zakończeniu robót geotechnicznych. 

Wyzwanie

Największym wyzwaniem podczas projektowania i realizacji robót były skomplikowane warunki gruntowe, związane z występowaniem w podłożu odkształcalnych iłów. Dodatkowym utrudnieniem był bardzo ograniczony teren inwestycji oraz skomplikowana logistyka i gęsta zabudowa sąsiednia. Roboty przebiegły zgodnie z planem, zgodnie harmonogramem i założeniami projektowymi.

Rozwiązanie

Roboty zostały zrealizowane w oparciu o autorską koncepcję własną Keller Polska. Jako zabezpieczenie ścian wykopu budowlanego o głębokości ok. 11 m zastosowano ścianę szczelinową o grubości 60 cm. Zabezpieczenie stateczności ściany szczelinowej w fazie budowlanej stanowiły fragmenty stropów rozporowych nad kondygnacjami -2 oraz -3, oparte na stalowych słupach tymczasowych. Na potrzeby prowadzenia robót ziemnych i konstrukcyjnych z uwagi na bardzo ograniczony teren inwestycji zostało zaprojektowane posadowienie na słupach tymczasowych i baretach żelbetowych platform roboczych pod koparkę i żuraw wieżowy w poziomie stropu „0”.

Dane projektu

Inwestor

Marvipol Development Topiel No 18 sp. z o. o. (spółka powiązana kapitałowo z Marvipol Development S.A.)

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Warbud S.A.

Inżynier(owie)

WWAA Architekci sp. z o.o. – Projektant Architektury
Zacny Projekt sp. z o.o. – Projektant Konstrukcji
Robert Romankiewicz – Keller Polska
Łukasz Kowalski – Keller Polska
Robert Filipowicz – Keller Polska
Jakub Zajdel – Keller Polska
Krzysztof Głodzik – Keller Polska