Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było dostarczenie kompleksowego rozwiązania geotechnicznego obejmującego projekt i realizację: zabezpieczenia wykopu w ścisłej zabudowie miejskiej w technologii ścian szczelinowych, zabezpieczenia obiektu przed niezrównoważonym wyporem w technologii mikropali kotwiących.

Midpoint 71

Projekt

MidPoint 71 to projekt czternastokondygnacyjnego budynku biurowego o łącznej powierzchni 37 tysięcy m2 będącego składową powstającego w południowej części Wrocławia centrum biznesowego.

Wyzwanie

Największym wyzwaniem było opracowanie i realizacja projektu geotechnicznego dla obiektu zlokalizowanego wzdłuż jednej z arterii Wrocławia uzbrojonej w czynne instalacje podziemne i znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków (kotwy gruntowe instalowane pod Al. Powstańców Śląskich, ściany szczelinowe przylegające do istniejących podziemnych garaży wcześniejszych
realizacji).

Rozwiązanie

W ramach projektu wykonano zabezpieczenie wykopu w technologii ścian szczelinowych o grubości 60 cm i głębokości około 12 m. Stateczność obudowy została zapewniona poprzez zastosowanie tymczasowych kotew gruntowych o łącznej długości 905 mb oraz tymczasowej konstrukcji rozparcia stalowego. Rozwiązanie to umożliwiło znaczne przyspieszanie realizacji wykopu docelowego oraz robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowej. W ostatnim etapie wykonano 810 mb mikropali kotwiących płytę fundamentową równoważących wypór wody działający na konstrukcję. 

Dane projektu

Inwestor

Echo Investment

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Nie dotyczy