Najważniejszymi osiągnięciami tego projektu było: zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod 21-kondygnacyjny budynek za pomocą kolumn CFA przy wykorzystaniu złożonych obliczeń numerycznych w programie Plaxis 3D oraz przy współpracy z Zamawiającym dobranie optymalnego rodzaju zabezpieczenia wykopu, tj. tymczasowej obudowy z wykorzystaniem grodzic stalowych demontowanych po zakończeniu części podziemnej obiektu.

Morska Park

Projekt

Morska Park jest malowniczo położoną inwestycją, z której rozpościera się widok na panoramę Gdyni, Zatokę Gdańską czy lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Lokalizacja powoduje, że do każdej części miasta jest bardzo dobre połączenia, co dodaje jej dodatkowego atutu.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod 21-kondygnacyjny budynek, w celu spełnienia wszystkich stanów granicznych. Przy użyciu programów numerycznych oraz doświadczeniu Keller Polska, możliwe było dobranie optymalnego rozwiązania spełniającego wszystkie stawiane wymagania.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano tymczasowe zabezpieczenie wykopu w technologii ścianek szczelnych, przy wykorzystaniu grodzic stalowych o profilu typu GU. Jako posadowienie obiektu przyjęto wykonanie kolumn CFA o średnicy 800mm przy jednoczesnym włączeniu płyty fundamentowej i podłoża gruntowego do współpracy przy przenoszeniu obciążeń.

Dane projektu

Inwestor

SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA S.A.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O