Najważniejszym osiągnięciem tego projektu było wykonanie wzmocnienie podłoża pod nowo projektowane fundamenty w technologii iniekcji strumieniowej.

projekt-wedel-keller-polska

Projekt

Zadaniem projektu jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku centralnej maszynowni chłodniczej o nowe pomieszczenie magazynu surowców na terenie Lotte Wedel w Warszawie.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod nowe stopy fundamentowe budynku centralnej maszynowni chłodniczej fabryki Lotte Wedel. Prace wykonywaliśmy w technologii jet-grouting przy czynnych instalacjach zasilających zakład produkcyjny.

Rozwiązanie

Zaprojektowano i wykonano:
- 1 szt. kolumn Soilcrete ∅1400mm o łącznej dł. wiercenia 7,77 mb od istniejącej 
posadzki, łączna dł. cięcia i iniekcji 3,00mb,
- 12 szt. kolumn Soilcrete ∅1100mm o łącznej dł. wiercenia 50,66 mb od istniejącej 
LO, łączna dł. cięcia i iniekcji 38,00mb,
- 47 szt. kolumn Soilcrete ∅900mm o łącznej dł. wiercenia 162,81 mb od istniejącej 
LO, łączna dł. cięcia i iniekcji 141,00mb,
- 4 szt. kolumn Soilcrete ∅700mm o łącznej dł. wiercenia 13,44 mb od istniejącej 
LO, łączna dł. cięcia i iniekcji 12,00mb.

Dane projektu

Inwestor

Probis Sp. z o.o.

Dywizja

Keller Polska

Generalny Wykonawca

Probis Sp. z o.o.