Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Na wielu odcinkach rzek z uwagi na brak możliwości prostego poszerzenia wałów występuje konieczność wykonania przesłon przeciwfiltracyjnych, które wydłużają drogę filtracji w okresie podwyższonego stanu wód oraz wpływają na podwyższenie współczynnika stateczności wału.

Przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane są bezpośrednio w gruncie z wykorzystaniem różnych metod, które można podzielić na różne grupy:

 • wgłębne mieszanie na mokro – DSM wet,
 • przesłony wykonywane wibratorem nasadowym WIPS (Wibracyjnie Iniektowana Przesłona Szczelinowa),
 • przesłony wykonywane wibratorem skrzydełkowym,
 • przesłony wykonywane koparkami (np. koparką kubełkową).

Metoda DSM wet

przeslona 1 Technologia DSM wet polega na wierceniu w osi wału zachodzących na siebie kolumn, na projektowaną głębokość, przy pomocy specjalistycznej wiertnicy i mieszadła, które miesza dostarczane spoiwo z gruntem znajdującym się w wale.

Średnica oraz rozstaw zachodzących na siebie kolumn DSM dostosowywana jest do wymagań projektowych odnośnie wymaganego współczynnika przepuszczalności przesłony, np. dla kolumn o średnicy 80 cm i rozstawie 70 cm uzyskuje się przesłonę o grubości min. 35 cm.

Zaczyn cementowy produkowany jest w stacji mieszalnikowej i transportowany za pomocą węży do miejsca wbudowania. Trzykrotne mieszanie każdej kolumny DSM kolumny, z jednoczesnym podawaniem zaczynu poprzez dysze znajdujące się w spodzie wiertła, gwarantuje jednorodność przesłony i wysoką jakość robót.

Do wykonania przesłon używa się różnego rodzaju spoiw na bazie np. cementu, bentonitu, czy popiołów, współczynnik filtracji materiału przesłony wynosi zwykle k < 1x10-8 m/s.

Dla zwiększenia wydajności robót oraz podwyższenia ich jakości firma Keller Polska opracowała technologię mieszania gruntu DSM w zastosowaniem kilku mieszadeł jednocześnie.

Zasadniczymi zaletami metody DSM są:

 • niewielka ilość urobku,
 • uzyskanie przesłony o dowolnej grubości w zależności od przyjętego rozstawu kolumn DSM,
 • stosowanie nieszkodliwych dla środowiska materiałów,
 • brak wibracji.
dsm wet dsm wet 2 przeslona 2

  

WIPS - Wibracyjnie Iniektowana Przesłona Szczelinowa

  

Przesłona przeciwfiltracyjna w technologii WIPS wykonywana jest za pomocą zawieszonego na samojezdnym dźwigu lub palownicy wibratora nasadowego do którego podczepiony jest profil dwuteowy o wysokości zwykle od 0,6 m do 1,0 m. Dwuteowy profil wprowadza się osiowo w korpus wału pod wpływem wibracji i ciężaru własnego. Po wibrowaniu stalowego profilu dwuteowego w korpus wału następuje tłoczenie spoiwa za pomocą dysz zlokalizowanych w podstawie dwuteownika. 

Zaczyn produkowany jest w stacji mieszalnikowej i pompowany wężami do stanowiska na wale na odległość do 1500m.

W czasie podciągania profilu dwuteowego do góry, wolna przestrzeń powstała w gruncie zostaje wypełniona spoiwem, które wnika również w przestrzeń porową otaczającego gruntu. Kolejna kolumna  pogrążana jest w taki sposób, że zahacza stopką o wykonany wcześniej element. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego rozstawu punktów iniekcji uzyskuje się po związaniu spoiwa przesłonę przeciwfiltracyjną o grubości ok. 8 - 15 cm zależnie od rodzaju gruntu.

  

Zasadniczymi zaletami technologii WIPS są:

 • duża szybkość wykonania,
 • niskie koszty wykonania przesłony,
 • możliwość osiągania dużych głębokości przesłon,
 • efekt dodatkowego dogęszczenia gruntu.

wips sch1

wips sch2

 

wips 2 wips 3 wips 1

  

Przesłona wykonywana wibratorem skrzydełkowym

  

Zasada wykonania przesłony wibratorem skrzydełkowym jest podobna jak w przypadku technologii WIPS. Wibrator skrzydełkowy zamocowany wzdłuż masztu palownicy pogrążany jest w korpus wału za pomocą wibracji oraz ciężaru własnego.

  

Po osiągnięciu projektowanej głębokości poprzez dysze zamontowane przy ostrzu wibratora pompuje się spoiwo i jednocześnie podciąga wibrator do góry. Przestrzeń zajęta wcześniej przez wibrator wypełniana jest spoiwem, które po związaniu tworzy pionową przesłonę przeciwfiltracyjną. Do produkcji spoiwa stosuje się różne składniki, np. cement, bentonit, mączkę wapienną, popioły lotne i inne.

  

Skład i rodzaj mieszanki dostosowuje się do wymagań projektowych odnośnie wymaganego współczynnika filtracji oraz wytrzymałości przesłony.

  

Zasadniczymi zaletami tej technologii są:

 • duża szybkość wykonania i niskie koszty,
 • efekt dodatkowego dogęszczenia gruntu,
 • możliwe osiąganie dużych głębokości przesłon.
wibr skrz 2

 

swf1 Przesłona wykonywana wibratorem skrzydełkowym - animacja

 

Przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane koparkami

Firma Keller Polska Sp. z o.o. oferuje również wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych realizowanych przy pomocy koparek hydraulicznych, chwytakowych, kubełkowych lub zwykłych koparek wyposażonych w odpowiedni osprzęt do wykonywania wykopów szczelinowych. Głębienie szczeliny odbywa się w osłonie zawiesiny twardniejącej, która stabilizuje ściany wykopu dzięki właściwościom tiksotropowym i zapobiega obrywaniu się gruntu. Zawiesina po związaniu tworzy pionową przegrodę przeciwfiltracyjną wykonaną w korpusie wału lub w jego podstawie w zależności od wymagań projektowych. Skład i właściwości zawiesiny dostosowuje się każdorazowo do wymagań projektowych często wykonując wstępne badania laboratoryjne.

Zasadniczymi zaletami przesłon przeciwfiltracyjnych wykonywanych koparkami są:

 • możliwość uzyskiwania dużych grubości przesłony,
 • prosta technologia wykonania,
 • duża wydajność robót,
 • niski koszt robocizny.
Główna TECHNOLOGIE Pionowe przesłony przeciwfiltracyjne

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.