Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Iniekcja strumieniowa Soilcrete (Jet grouting) wykorzystywana jest do wzmacniania i uszczelniania wszystkich rodzajów gruntów. Technologia ta polega na wykorzystaniu wysokoenergetycznego, skoncentrowanego strumienia wody lub zaczynu cementowego do  formowania w gruncie brył cementogruntu (mieszanina rodzimego gruntu i zaczynu cementowego). Wysokie ciśnienia robocze stosowane w tej technologii (200-600 at.) służą nadaniu strumieniowi wody lub zaczynu cementowego wysokiej energii a nie bezpośredniemu oddziaływaniu na otaczające żerdź wiertniczą podłoże gruntowe.

Proces formowania kolumn cementogruntu pokazany jest na poniższych rysunkach.

 

 

1. Przygotowanie

 

Żerdź wiertnicza z monitorem i koronką zostaje zagłębiona w grunt do wymaganego poziomu. Wiercenie jest z reguły wspomagane strumieniem zaczynu cementowego, który zapewnia stateczność otworu oraz utrzymuje wolną przestrzeń wokół żerdzi dla odprowadzenia urobku. Do przewiercania murów lub betonu używa się specjalnych koronek.

2. Rozluźnianie

 

Rozluźnianie struktury gruntu za pomocą bardzo silnego strumienia rozpoczyna się od najgłębszego punktu odwiertu. Nadmiar mieszaniny gruntowo-wodno-cementowej wydostaje się na powierzchnię przez pierścieniową przestrzeń wokół żerdzi. Ustalone parametry produkcyjne są przez cały czas kontrolowane automatycznie.

3. Cementowanie

 

Równocześnie z rozluźnianiem gruntu, we wszystkich wariantach technologii Soilcrete podaje się pod ciśnieniem zaczyn cementowy, który przy udziale turbulencji optymalnie miesza się z pozostałymi cząstkami gruntu. Do czasu stwardnienia cementogruntu w otworze wiertniczym utrzymuje się hydrostatyczne nadciśnienie zaczynu.

4. Formowanie brył

 

Bryły Soilcrete dają się dowolnie formować, poszerzać i łączyć, zarówno w stanie świeżym (świeże w świeże) jak i po stwardnieniu (świeże w stwardniałe). Kolejność wykonania dostosowuje się do wymagań oraz specyfiki podejmowanego przedsięwzięcia budowlanego.

 

Zasadniczo rozróżniamy trzy typy iniekcji soilcrete:

Soilcrete S (pojedynczy) – medium rozluźniającym grunt jest w tym przypadku strumień zaczynu cementowego.

Soilcrete D (podwójny) – w tym przypadku strumień zaczynu cementowego jest dodatkowo wspomagany wypływem sprężonego powietrza. Podobnie jak w przypadku systemu S, proces rozluźnienia gruntu jest jednocześnie procesem cementacji. Modyfikacją systemu podwójnego jest tzw. system DS. (super jet) który umożliwia wykonanie kolumn o średnicy 4-5 m.

Soilcrete T (potrójny) – w tym systemie procesy rozluźniania i cementacji są rozdzielone. Grunt rodzimy jest erodowany strumieniem wody przy współudziale sprężonego powietrza a zaczyn cementowy podawany jest przez trzecią dyszę ze znacznie mniejszym ciśnieniem.

W praktyce budowlanej stosuje się jeszcze iniekcję strumieniową typu X-Jet w której to mamy do czynienia z dwoma strumieniami, jednym skierowanym do dołu a drugim do góry. Strumienie te zderzając się ze sobą w określonej odległości od żerdzi wiertniczej znoszą swoje energie co umożliwia ścisłe określenie średnicy wykonywanej kolumny.

 

swf1 Iniekcja strumieniowa Solicrete - animacja

 

Głównymi zaletami iniekcji Soilcrete są:

  • prowadzenie robót bez wstrząsów i wibracji,
  • prowadzenie robót przy ograniczeniach wysokości i powierzchni (np. piwnice),
  • wykonywanie kolumn pełnych lub sektorowych umożliwiających uzyskanie bryły cementogruntu o dowolnym kształcie,
  • uzyskanie dobrego połączenia na styku kolumny i fundamentu,
  • możliwość dodatkowego zbrojenia kolumn,
  • wzmocnienie podłoża w którym występują przeszkody, jak np. fundamenty, pale drewniane.

 

Zastosowanie iniekcji Soilcrete do wzmacniania gruntów

Potrzeba wzmacniania gruntów zachodzi najczęściej przy podchwytywaniu budynków przylegających do głębszych wykopów. W dalszej kolejności występują zmiany i naprawy istniejących posadowień. Soilcrete stwarza również nowe możliwości przy budowie tuneli w podłożu nieskalistym.

Podchwycenia fundamentów

Podchwycenia budowli, dopuszczające jedynie ich nieznaczne przemieszczenia, mogą być wykonywane w formie masywnych i kotwionych murów oporowych, nawet przy bardzo ograniczonych warunkach prowadzenia robót.

Zabezpieczanie tuneli

Osłony zewnętrzne tuneli w technologii Soilcrete stosowane są w podłożu nieskalistym. Służą do zabezpieczenia budowli zagrożonych drążeniem tunelu, a w razie potrzeby spełniają również funkcję osłony wodoszczelnej.

Naprawy posadowienia

Obiekty historyczne na starych fundamentach są często zagrożone przez osiadania. Soilcrete daje możliwość skutecznego wzmocnienia posadowienia,  przy najmniejszej ingerencji w zabytkową substancję obiektu.

Poziome przesłony Soilcrete

Zachodzące na siebie kolumny Soilcrete służą do zabezpieczenia przodka tunelu. Roboty wykonuje się ze ściany czołowej, przed drążeniem kolejnego odcinka tunelu. Wiercenia prowadzi się poziomo lub z lekkim nachyleniem.

Zmiany posadowienia

Zmiany funkcji użytkowej i przebudowy budynków wymagają często wzmocnienia lub przeróbek dotychczasowego sposobu posadowienia. Tego typu roboty mogą być oszczędnie i szybko wykonane z wykorzystaniem technologii Soilcrete.

Obudowy szybów

Szyby z zachodzących na siebie kolumn Soilcrete są stosowane jeżeli wymagane jest bezwstrząsowe wykonawstwo lub wysoka szczelność szybu, szczególnie przy ograniczonym placu budowy.

Posadowienia głębokie

Soilcrete wykorzystuje się do głębokiego posadowienia nowych budynków, usytuowanych w sąsiedztwie obiektów zabytkowych lub wymagających specjalnej ochrony ze względu na osiadania.

Konstrukcje oporowe

Stateczność konstrukcji oporowych poddanych działaniu parcia gruntu, jak np.: zabytkowe mury, przyczółki, galerie przeciwlawinowe lub nabrzeża, może być skutecznie poprawiona przez wykonanie od strony gruntu odpowiedniej bryły Soilcrete.

  

Zastosowanie iniekcji Soilcrete do uszczelniania gruntów

Zabezpieczenia wykopów, wykonywane w postaci stosunkowo sztywnych i szczelnych podchwyceń Soilcrete, w połączeniu z poziomym ekranem uszczelniającym Soilcrete pozwalają łatwo dostosowywać rozwiązania do zmieniających się warunków geotechnicznych i wodnych. Dzięki zastosowaniu mineralnych środków wiążących technologia Soilcrete jest przyjazna dla środowiska.

Przegrody uszczelniające

Przegrody zabezpieczające przed wodą gruntową stosuje się przy obiektach budowlanych, drogach i krzyżujących się kolektorach podziemnych a także do rozdzielenia powierzchni dna bardzo dużych wykopów. W zależności od wymaganej szczelności wykonujemy przegrody z jednego lub kilku rzędów lameli.

Uszczelnienia łukowe

W przypadku stosunkowo wąskich wykopów lub szybów można wykonać uszczelnienie Soilcrete w postaci wypukłego łuku, który dobrze przenosi parcie wody. Można w ten sposób uniknąć wykonywania głębiej położonego ekranu uszczelniającego, chronionego przed wyparciem przez ciężar gruntu.

Szczelne palisady

Przy podwyższonych wymaganiach odnośnie wytrzymałości mechanicznej ścian uszczelniających, przy niebezpieczeństwie rozmycia dna lub w celu podniesienia stopnia szczelności ściany stosuje się palisady z zachodzących na siebie kolumn Soilcrete.

Przekrycia uszczelniające

Przekrycia uszczelniające w technologii Soilcrete chronią wody gruntowe pod obiektami budowlanymi od przedostawania się różnych zanieczyszczeń do poziomów wodonośnych.

Uszczelnianie zapór

Za pomocą Soilcrete można naprawiać uszkodzone rdzenie uszczelniające zapór wodnych a także wykonywać dodatkowe ekrany szczelne wewnątrz i pod podstawą zapory.

Uszczelnianie palisad

Zaplanowane lub awaryjne uszczelnienia przerw między palami, ściankami szczelinowymi lub innymi elementami obudowy wykonuje się w gruncie przy zastosowaniu sektorowych elementów Soilcrete.

Poziome ekrany uszczelniające

Poziome ekrany uszczelniające wykonuje się na bezpiecznej głębokości poniżej dna projektowanych wykopów. Ekran tworzą zachodzące na siebie krótkie kolumny Soilcrete, które można łączyć z każdym rodzajem obudowy pionowej.

Przepusty wody gruntowej

Przesłony ograniczające ruch wody gruntowej mają często charakter tymczasowy. Ponowny przepływ wody umożliwiają przepusty wykonane przez wymycie substancji wiążącej, z wykorzystaniem maszyn do technologii Soilcrete.

 

 soilcrete 1  soilcrete 3  soilcrete 2  soilcrete 4
Główna TECHNOLOGIE Iniekcja strumieniowa Soilcrete (Jet grouting)

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.