W czasie pisania niniejszego artykułu budynek Unique Tower jest na ukończeniu, a ściana szczelinowa jest tylko jednym z wielu elementów konstrukcyjnych podziemia, nierzucającym się w oczy. Barety „schowały się” pod płytą fundamentową, a po stalowych słupach tymczasowych nie ma nawet śladu. My jednak wiemy – fundament jest solidny, więc można spać spokojnie!

 

Published on