Aktywne kotwy gruntowe mają za zadanie przenieść obciążenia rozciągające. Kotwy składają się z głowicy, długości wolnej i długości aktywnej. Wolna długość pozwala na odsunięcie części aktywnej poza klin odłamu wykopu.

zakotwienia-gruntowe

Zastosowania

Obudowy wykopów
Tymczasowa lub stała stabilizacja zbocza
Zastosowania dla konstrukcji stałych

Proces

W celu wykonania kotwy wykonywany jest stabilny otwór o odpowiedniej średnicy i projektowanej długości, w którym pod osłoną zaczynu cementowego umieszczana jest kotwa. Zazwyczaj jest to lina lub pręt o odpowiedniej długości wolnej i aktywnej. Jeśli to konieczne, kilka godzin później można wykonać dodatkową iniekcję. Na końcu montuje się głowicę kotwy, za pomocą której spręża się aktywną część zakotwienia.

Zalety

Wstępne sprężenie zmniejsza przemieszczenia kotwionych konstrukcji
Można je wykonać w każdym gruncie
Zastosowanie zakotwienia może spowodować zmniejszenie średnicy, długości i rozstawu pali, z których wykonana jest obudowa wykopu

Gwarancja jakości

Keller instaluje zakotwienia gruntowe od wielu lat stale rozwijając technikę w celu osiągnięcia lepszej wydajności. Badania i monitoring pozwalają gwarantować wysoką jakość wykonania.