Technologie iniekcyjne
Technologie iniekcyjne

Technologie iniekcyjne wykorzystuje się do wzmacniania podłoża oraz kontroli przepływu wód gruntowych poprzez zmniejszenie przepuszczalności gruntów. Można je stosować do realizacji nowych projektów budowlanych oraz w pracach naprawczych i konserwacyjnych istniejących obiektów.