Informacja jak działamy i zarządzamy bezpieczeństwem naszych pracowników, klientów i otaczającej nas społeczności podczas epidemii koronawirusa/COVID-19

Dwa kluczowe obszary, na których się koncentrujemy, to:

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i partnerów jest dla nas priorytetem i pierwszym czynnikiem w podejmowanych działaniach.

Podczas gdy nasi ludzie postępują zgodnie z wytycznymi wydanymi przez ich rządy, my aktywnie działamy na rzecz wdrażania szeregu protokołów i wewnętrznych uzgodnień.

Podróże służbowe zagraniczne są zawieszone, krajowe ograniczone do minimum, a wideokonferencje czy skype zastępują bezpośrednie spotkania.

Pracownicy zostali poproszeni o nieuczestniczenie w żadnych zewnętrznych imprezach, konferencjach lub targach na dużą skalę. Duże spotkania i wydarzenia grup wewnętrznych zostały przełożone lub odwołane.

Pracownicy są regularnie zapoznawani z ogólnymi wytycznymi i rekomendacjami zdrowotnymi.

W miarę rozwoju sytuacji, ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa lokalnych projektów.

Realizacje projektów i odpowiedzialność biznesowa

Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie naszym klientom nieprzerwanej usługi,  biorąc pod uwagę zalecenia rządowe, lokalne przepisy i wymagania klientów.

Nasze zespoły operacyjne są przyzwyczajone do pracy zdalnej. Pracownicy biurowi mają możliwość pracy zdalnej, dostępu do naszych systemów i oprogramowania oraz korzystają z narzędzi do współpracy, takich jak Skype. 

Cała kadra zarządzająca i kierownicza Grupy Keller jest zaangażowana w przezwyciężenie tego bezprecedensowego kryzysu i radzenie sobie w zaistniałych realiach.

Jako globalny wykonawca geotechniczny mamy zróżnicowany strumień przychodów pod względem geograficznym, branżowym, klientów i produktów, który stanowi podstawę naszej odporności w takich sytuacjach. Nasza siła robocza jest  zatrudniana bezpośrednio przez nas i rozproszona geograficznie. Materiały, których używamy, są zazwyczaj pozyskiwane lokalnie, ogólnie dostępne i zwykle korzystamy z usług wielu dostawców.

Warunki makroekonomiczne zmieniają się szybko. Uważnie monitorujemy wydarzenia i aktualizujemy plany ciągłości działania, podejmując odpowiednie aktywności, aby wspierać naszych interesariuszy najlepiej jak potrafimy.

Z pełną powaga podchodzimy do sytuacji, z którą mamy do czynienia. Wszyscy jesteśmy częścią globalnego zespołu, który jest silny, zaangażowany i kieruje się wartościami, które jednoczą nas na całym świecie.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym pracownikom i klientom za ich ciągłe wsparcie w trudnym i niepewnym czasie dla wszystkich.

Będziemy nadal ściśle monitorować sytuację i aktualizować tę stronę na bieżąco.