Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Ściany szczelinowe są obecnie bardzo często stosowane jako obudowy głębokich wykopów, z uwagi na dużą sztywność oraz możliwość wykorzystania ich zarówno jako ściany podziemia oraz fundament budynku. Wykonuje się je do głębokości nawet 25-30 m. Najczęściej stosowane grubości ścian szczelinowych wynoszą 60 lub 80 cm (wyjątkowo stosuje się ściany o innej grubości np. 50 lub 100 cm).

Ściana szczelinowa, to ściana wykonana z betonu lub żelbetu, formowana w szczelinie wykopanej w gruncie. Wykonanie ściany szczelinowej obejmuje prace przygotowawcze, wykonanie murków prowadzących (1), przygotowanie zawiesiny iłowej utrzymującej stateczność wykopu wąskoprzestrzennego (2), głębienie szczeliny w osłonie zawiesiny iłowej (3), wstawienie elementów rozdzielczych i zbrojenia (4), betonowanie oraz prace wykończeniowe (5).

sciany szcz etapy

Roboty przygotowawcze polegają na wykonaniu stabilnej platformy roboczej usytuowanej powyżej poziomu wód gruntowych. W kolejnym etapie robót przygotowawczych wykonuje się żelbetowe murki prowadzące zlokalizowane po obydwu stronach ściany szczelinowej, na całej jej długości. Mogą one być betonowane bezpośrednio na gruncie (wylewane "na mokro") lub prefabrykowane.

Głębienie szczeliny przy pomocy specjalistycznej koparki chwytakowej prowadzi się sekcjami, których długość, odstęp między nimi oraz kolejność realizacji zależą od warunków gruntowych, stosowanego urządzenia głębiącego oraz warunków realizacji robót na budowie. Dla zapewnienia stateczności szczeliny od rozpoczęcia głębienia do jej zabetonowania jest ona wypełniona stabilizującą zawiesiną iłową.

Po zakończeniu głębienia, do wymaganej w projekcie rzędnej, do szczeliny wprowadza się elementy rozdzielcze formujące styki sekcji oraz kosze (szkielety) zbrojeniowe. W zbrojeniu umieszcza się elementy niezbędne do późniejszej instalacji kotew gruntowych, rozpór lub stropów podziemnych kondygnacji (pręty startowe odginane po odkopaniu ściany), a także elementy dystansowe zapewniające projektowaną otulinę zbrojenia.

Betonowanie sekcji ścian szczelinowych odbywa się metodą kontraktor za pomocą jednej lub kilku rur wlewowych, w zależności od długości sekcji. Wypierana zawiesina stabilizująca jest odprowadzana do zbiornika, gdzie następuje jej oczyszczenie, po czym nadaje się ona do ponownego użycia.

Po zabetonowaniu i usunięciu elementów rozdzielczych uzyskuje się w gruncie gotową sekcję ściany szczelinowej. Powtarzając powyższe fazy realizacji robót, formuje się pełną obudowę wykopu. By polepszyć współpracę poszczególnych sekcji pomiędzy sobą i uniknąć tzw. klawiszowania ściany, po skuciu górnej warstwy betonu i odsłonięciu zbrojenia wykonuje się spinający poszczególne sekcje oczep żelbetowy.

Po odkopaniu ściany szczelinowej zaprojektowanej jako konstrukcja podziemna budynku następuje jej oczyszczenie oraz ewentualne wyrównanie w razie takiej konieczności.

Ściany szczelinowe wykonuje się zwykle z betonu wodoszczelnego dzięki czemu stanowią one pionową przegrodę przeciwfiltracyjną zabezpieczającą wykop budowlany przed napływem wody gruntowej.

Często niezbędne po wykonaniu ściany szczelinowej jest jej zakotwienie lub rozparcie. Firma Keller Polska wykonuje wszystkie te prace kompleksowo.

Zasadniczymi zaletami ścian szczelinowych są:

  • skrócenie czasu realizacji oraz optymalizacja kosztów realizacji inwestycji poprzez zastosowanie jednej konstrukcji spełniającej funkcję docelowego elementu budynku, zabezpieczenia stateczności wykopu budowlanego i przeciwfiltracyjnej przegrody pionowej,
  • możliwość wykonywania w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli (ok. 30 cm od lica istniejących obiektów),
  • mała uciążliwość wykonywanych robót dla otoczenia - niski poziom hałasu oraz brak wstrząsów przy wykonaniu.

 

Bareta (fr. Barrette) to odcinek ściany szczelinowej, zwykle krótki, lub kilka przecinających się odcinków, jednocześnie betonowanych (np. w kształcie litery T lub L), wykonywany w celu przenoszenia obciążeń pionowych i/lub poziomych. Barety ze względu na łatwiejsze i szybsze wykonanie stosowane są często zamiast pali wielkośrednicowych, ponadto prostokątny kształt barety stwarza korzystne warunki do przenoszenia obciążeń poziomych. Znaczna powierzchnia podstawy i pobocznicy oraz sztywność przekroju prostokątnego w jednym kierunku a w drugim duża powierzchnia przekazu na grunt sił poziomych daje możliwość posadowienia na baretach fundamentów obciążonych bardzo dużymi siłami pionowymi i poziomymi.

s szcz 1 maszyny na placu kopanie
Główna TECHNOLOGIE Ściany szczelinowe i barety

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.